พะเยา ชาวบ้านผวา หลัง 3 หนุ่มกลับจากต่างจังหวัดไม่เข้ารายงานตัวแจ้ง ผญบ.เข้าตรวจสอบ

พะเยา ชาวบ้านผวา หลัง 3 หนุ่มกลับจากต่างจังหวัดไม่เข้ารายงานตัวแจ้ง ผญบ.เข้าตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เอาจริง ลงพื้นที่ตรวจสอบชาย 3 คน ที่เดินทางกลับจากต่าง จังหวัดตั่งแต่เมื่อวานแต่ไม่ยอมเข้ารายงานตัวและเที่ยวหาเพื่อนในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ที่สุ่มเสี่ยงและไม่ให้ความร่วมมือตามกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้ผู้ที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัด ตั้งแต่ 22 มี.ค. เป็นต้นไป ต้องรายงานตัวต่อผู้นำชุมชนและกักตัวเองในบ้าน 14 วัน ในการป้องกันการระบาดไวรัสโควิด 19 จึ่งได้ประสานเจ้าหน้าที่ อ.ส.ม. เข้าทำการตรวจสอบ

ชาวบ้านเอื้ออาทร หมู่ 2 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร้องให้ผู้ใหญ่บ้านออกตรวจสอบ ชายในหมู่บ้าน 3 คนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยรถส่วนตัวตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม 63 และเทียวไปหาเพื่อนๆในหมู่บ้านแต่ไม่ไปรายงานตัวกับ อ.ส.ม. หมู่บ้านหรือ ผู้นำชุมชน เพื่อบันทึกการเข้าออกพื้นที่ตาม พ ร ก เงื่อนไข สาธารณสุขจังหวัดเกี่ยวกับ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทางผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ อ.ส.ม.จึงได้ ลงพื้นที่ ตรวจสอบตามที่ชาวบ้านร้องเรียนมาว่ามีชาย 3 คนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า ชายทั้ง 3 คนได้เดินทางกลับมาจาก จังหวัดสุพรรณบุรี และได้นำรถ ส่วนตัว เดินทาง มาด้วยกัน 3 คน ซึ่งมาถึงเมื่อตอนค่ำของวันที่ 31 มีนาคม 2563 และยังไม่ได้เข้ารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ อ.ส.ม. หรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อรับทราบ ที่กลับมาจากต่างจังหวัด เจ้าหน้าที่ อ.ส.ม.และผู้ใหญ่บ้านจึงดำเนินการตรวจเช็คร่างกายตรวจสอบประเมินผลมีการวัดไข้ และบันทึกพร้อมให้ความรู้ ในการกักตัว 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการ และยังฝากไปยังผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือ และไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสาธารณสุขจังหวัด ให้ผู้ที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัด ตั้งแต่ 22 มี.ค. เป็นต้นไป ต้องรายงานตัวต่อผู้นำชุมชนและกักตัวเองในบ้าน 14 วัน จะส่งดำเนินคดี อย่างเด็ดขาด