กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระราชทานพระราชานุญาต ให้โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาเชิญอักษรพระนามาภิไธย “สธ” มาประดับเสื้อที่ระลึก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระราชทานพระราชานุญาต ให้โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาเชิญอักษรพระนามาภิไธย “สธ” มาประดับเสื้อที่ระลึก

ที่โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น นายแพทย์ จิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ และคณะเจ้าหน้าที่ จัดพิธีรับเสื้อพระราชทาน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ทรงมีพระเมตตาต่อโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา โดยที่ พระองค์ท่านทรงพระราชทานพระราชานุญาต ให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “สธ” มาประดับเสื้อที่ระลึก โครงการโรงพยาบาลเทพรัตนครราชสีมาเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เจริญพระชนมายุ ๖๕ พรรษา

ในการนี้ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ได้จัดพิธีรับเสื้อพระราชทาน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สำหรับหน่วยงาน และ ประชาชนทั่วไปสามารถสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกตามแบบพระราชทานได้ที่โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดหนองรังกา และหน่วยบริการสาธารณสุขในเครือข่าย ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ หรือสั่งซื้อออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.dnrhbike.dnrh.go.th รายได้เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย และสมทบซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ที่ขาดแคลน
ด้วย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และซาบซึ้งในพระเมตตา ที่ได้พระราชทาน โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ขอร่วมจิตอธิษฐาน อัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และเดชานุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลบันดาลดล ให้พระองค์ท่านจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายแพทย์จิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ทุกสาขาวิชาชีพ
สำหรับผู้ที่มีความประสงค์บริจาคเงินสนับสนุนเพื่อสมทบซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ที่ยังขาดแคลน ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่โครงการ ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 044395000 ต่อ 1102 หรือแอ๊ดไลน์ ไอดี @asp1485q หรือโทร 0626855621

อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา