อบจ.ราชบุรี ส่งมอบรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิตอลให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง พร้อม หน้ากาก Face shield เพื่อใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพประชาชนและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

จ.ราชบุรี/อบจ.ราชบุรี ส่งมอบรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิตอลให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง พร้อม หน้ากาก Face shield เพื่อใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพประชาชนและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานพร้อมนายศักดิ์ชัย พิศาลผลเรขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีข้าราชการในสังกัดในการส่งมอบรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิตอลจำนวน 1 คัน ให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง โดยมี พญ.มนัญญา วรรณไพสิฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลบ้านโป่งเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ตามที่โรงพยาบาลบ้านโป่งได้ส่งโครงการจัดหารถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิตอล (Digital Mobile X-ray)

เพื่อขอรับงบประมาณอุดหนุนประจำปี 2562 ทาง อบจ.ราชบุรี จึงได้พิจารณาตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปี 2562 เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่งในการดำเนินการจัดหารถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิตอล เพื่อช่วยเหลือและดูแลรักษาประชาชนเกี่ยวกับการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคต่อไป นอกจากนี้ อบจ.ราชบุรี ยังได้มอบอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตาจากสารคัดหลั่ง (Face Shield) ที่ผลิตขึ้นเอง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านโป่ง เพื่อใช้ในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด–19 ด้วย.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน