ทัพเรือภาคที่ 1 ปิดการฝึกอบรม ทสปช.ในทะเลเมืองสมุทรสาคร เสริมพลังความมั่นคงของชาติ

ทัพเรือภาคที่ 1 ปิดการฝึกอบรม ทสปช.ในทะเลเมืองสมุทรสาคร เสริมพลังความมั่นคงของชาติ

วันนี้ 31 ม.ค.63 พลเรือโทสุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1/
ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 1 จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ พลเรือตรีจรัญวีร์ ญาดี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ทบทวนการประมงกับความมั่นคงของชาติ และไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1” (ทสปช.ในทะเล เขต ทรภ.1) ประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2563 ณ บ้านกึ่งวิถี ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมพลังแนวร่วมในเรื่องความมั่นคงของชาติ เกี่ยวกับการเดินเรือใกล้ฝั่ง กฎหมายประมง กฎหมายทะเล และการติดต่อสื่อสาร การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและความมั่นคง แถบหัวเมืองชายทะเล 11 จังหวัด ด้านอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรถึงจังหวัดตราด ให้พี่น้องชาวประมงและผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการประมง มีทัศนคติที่ดีและให้ความร่วมมือกับทางราช การในการป้องกันการกระทำความผิดในทะเล รวมทั้งมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและเผยแพร่วิชาการที่เกื้อกูลแก่การประกอบอาชีพประมงในทะเล

ภาพ/ข่าว:กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645