สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

☆🍍🍍 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 07.30 น. สำนักงาน กกท. จังหวัดเชียงราย จัดแข่งขันจักรยานชิงแชมป์เอเชีย ที่ดอยม่อนกระถาง หมู่ 2 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน

08.00 น. กลุ่มฝายน้ำแด่พ่อหลวง ร่สมกับชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมทำฝายชลอน้ำเพิ่มเติม จุดนัดพบบริเวณทางขึ้นดอยอินทรีย์ บ้านห้วยกีด ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 17.00 น. ศูนย์ประสานงานโครงการ To Be Number One จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมการแข่งขันลูกทุ่งแสงสีทูบีนัมเบอร์วัน ที่เวทีกลาง งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2563 ในสนามบินเก่า ฝูงบิน 416 ตำบลรอบเวียง อำเมืองเชียงราย

🕖 ฝ่ายการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเปิดให้ถวายสักการะสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

👨‍🦲 เวลา 20.00 น. วัดพระแก้ว จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวและเผยแพร่ข่าวที่สำคัญและน่าสนใจนี้แก่สาธารณชนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนี้ได้โดยทั่วกัน
🍍🍎🍇🍋🍓🍒🎯🌏⛰