ราชบุรีลงพื้นที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกรณรงค์ป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

จ.ราชบุรี/ราชบุรีลงพื้นที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกรณรงค์ป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

วันที่ 31 ม.ค. 63 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมแพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทย และชาวต่างชาติ เพื่อรณรงค์ป้องกันและดูแลสุขภาพจากการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ตลอดจนความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว โดยแจกหน้ากากอนามัยให้กับพ่อค้าแม่ค้า คนพายเรือ และนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำถึงวิธีการป้องกันที่ถูกต้อง
นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่าการลงพื้นที่เพื่อแจกหน้ากากอนามัย และประชาสัมพันธ์การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ เป็นส่วนหนึ่งในมาตรการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกำชับให้ดำเนินการเพราะตลาดน้ำแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดราชบุรี และมีประชาชนหนาแน่น หากผู้ประกอบการสวมหน้ากากอนามัยก็เป็นการป้องกันโรคในเบื้องต้นได้
ขณะที่พ่อค้า แม่ค้าในตลาดน้ำดำเนินสะดวกต่างให้ความสำคัญกับการป้องกันตัวเองจากโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตามคำแนะนำของภาครัฐ โดยแต่ละวันจะต้องสัมผัสกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมาก และบอกว่ายังไม่กังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคแต่อย่างใด อย่างไรก็ดีข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีไม่มีผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน