นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานในพิธี กล่าวคำอวยพรปีใหม่ “รับบุญแรกแห่งเมืองสุโขทัย”

วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 07.09 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานในพิธี กล่าวคำอวยพรปีใหม่ “รับบุญแรกแห่งเมืองสุโขทัย” เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

พร้อมด้วยนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ สามเณร รวม 115 รูป ซึ่งเดินออกรับบิณฑบาตจากบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาเมืองสุโขทัย ไปตามเส้นทางจนถึงบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เพื่อ

ให้ทุกคนร่วมทำบุญโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว ในการเริ่มต้นสู่ปีพุทธศักราชใหม่ ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย และภริยาได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

กิตติ พรดวงจันทร์สุโขทัย0821632939